O smrtnoj kazni

Katekizam Katoličke Crkve o ovoj temi govori samo u vidu obrane od nepravednog agresora. Naime, zadnje izdanje Katekizma (1997) je korigirano u paragrafima 2266 i 2267, te je još restriktivnije nego u originalnom izdanju Katekizma (1992). Izdanje Katekizma iz 1997 kaže:

"...tradicionalni crkveni nauk ne isključuje izvršenje smrtne kazne, ako je
to jedini mogući način efektivne obrane ljudi od nepravednog agresora...
Danas, zapravo, kao posljedica mogućnosti koje države imaju za efektivnu
prevenciju zločina ... slučajevi u kojima je egzekucija napadača apsolutno
neizbježna su vrlo rijetki, ako ne i praktično nepostojeći.
" (KKC 2267)

Dakle, ostaju elementi klasičnog crkvenog učenja, tj. ne negira se mogućnost izvršenja smrtne kazne u smislu obrane od zločina, ali službeno crkveno učenje jasno naučava da su takvi slučajevi u praksi zapravo nepostojeći. Ovdje se kao primjer mogu navesti samo ekstremne situacije, na primjer male nerazvijene zemlje sa slabom, nestabilnom upravom i policijom i snažno organiziranim kriminalom - gdje druge mogućnosti nisu moguće.

U Bibliji se može dosta naći o toj temi. Novi Zavjet ne govori puno o pitanju smrtne kazne, dok ju Stari Zavjet povremeno čak i naređuje:
"Tko god udari čovjeka pa ga usmrti, neka se smrću kazni. ... Tko
hotimično navali na svoga bližnjega te ga podmuklo ubije, odvuci ga i s moga
žrtvenika da se pogubi. Tko udari svoga oca ili svoju majku, neka se kazni
smrću. Tko otme čovjeka - bilo da ga proda, bilo da ga u svojoj vlasti
zadrži - neka se kazni smrću. Tko prokune svoga oca ili svoju majku, neka
se kazni smrću.
"
(Izl 21 12-18)

To je pravda Starog Zavjeta, ali ta pravednost je često protkana milosrđem,
pa čak i rijetkim iznimkama, kao prema Kajinu:
"A Jahve mu reče: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu
će se izvršiti!
"" (Post 4, 15)

U Novom Zavjetu Isus kaže:
"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti,
nego ispuniti.
" (Mt 5,17)

Ipak Isus nadopunjuje puno toga:
"Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne
opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i
drugi.
" (Mt 5, 38-39)

Crkva je zato danas protiv smrtne kazne, iako nije u teoriji ukinuta, uvjeti za nju su danas kako kaže Katekizam "praktično nepostojeći". Nema govora o smrtnoj kazni kao kazni za zločine. Crkva je u tome jasna.

EDIT (13.08.2018.):
Da bude još jasnije kako je smrtna kazna danas neprihvatljiva KKC 2267 sada glasi:

"Utjecanje smrtnoj kazni od strane legitimnih vlasti, nakon poštenog suđenja, dugo je vremena bilo smatrano prikladnim odgovorom na težinu pojedinih zločina i prihvatljivo, iako krajnje, sredstvo zaštite općeg dobra.
Danas je, međutim, porasla svijest o tome kako dostojanstvo osobe nije izgubljeno čak niti nakon što je ona počinila veoma ozbiljne zločine. Pored toga, pojavilo se novo razumijevanje važnosti kaznenih mjera koje propisuje država. Naposlijetku, danas su razvijeni učinkovitiji zatvorski sustavi, koji omogućuju nužnu zaštitu građana, ali istodobno ne lišava definitivno krivca mogućnosti iskupljenja. Posljedično tome, Crkva u svjetlu Evanđelja naučava kako je smrtna kazna nedopustiva jer je napad na neotuđivo dostojanstvo osobe i radi odlučno na njezinu ukidanju po cijelom svijetu."