Je li Bog protiv Crkvene Tradicije i predaje?

 

Protestanti napadaju katolike u vezi važnosti Crkvene Tradicije (predaje apostola i svetaca kroz stoljeća Crkve) ovim citatom:
"Narod Me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od Mene. Uzalud Me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske." (Mt 15:8). Na tom mjestu Isus navodno optužuje Tradicije i tu Biblija navodno dokazuje da je Bog protiv Usmenih Predaja.

Nikada nije dozvoljeno citirati pojedine retke Biblije izvan konteksta, sa ciljem da se dokaže nešto drugo od onoga što je autor zamislio. Zato, da bi vidjeli koja je to predaja na koju se Isus naljutio, treba vratiti ovaj citat u kontekst, tj, pročitati nekoliko redaka prije:

"Tada pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći: "Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela!" On im odgovori: "A zašto vi prestupate zapovijed Božju radi svoje predaje? Ta reče Bog: Poštuj oca i majku! I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni! A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude sveti dar, ne treba da poštuje oca svoga ni majku svoju.' Tako dokinuste riječ Božju radi svoje predaje. Licemjeri, dobro prorokova o vama Izaija: Narod me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske." (Mt 15,1-9)

Dakle, ovdje se radi o ljudskom običaju farizeja i pismoznanaca. Naime pošto su se oni brinuli o Hramu, imali su pravo zadržati darove koje su ljudi tamo donosili. Ali postojao je jedan lukavi običaj među njima: dali bi svo svoje nasljedstvo od roditelja u Hram kao dar, i roditeljima odgovarali da nemaju ništa za njihovo uzdržavanje, iako su se tim darom mogli koristiti. Na taj su način svojim običajem iskrivili Božju naredbu "Poštuj oca i majku!"
Isus se usprotivio tome, jer su farizeji ispadali veliki vjernici žrtvujući svoje obilje, a s druge strane su i dalje uživali to obilje radi svoje službe u Svetištu. Ovdje se ne radi o Teološkoj istini koja se prenosi s koljena na koljeno- već narodnom običaju. Dakle, ovaj citat nije nikakav dokaz protiv Apostolske Predaje- već protiv običaja koji remete provedbu Božjih naredbi.

Protestanti kažu "Ako nešto nije u Bibliji, ja u to ne vjerujem!" Međutim, tradicija jest u Bibliji.
Za to je dokaz i Pavao koji hvali Korićane radi njihove predanosti Apostolskim predajama:
"Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predaja kako vam predadoh." (1Kor 11,2)

Zatim ohrabruje Solunjane:
"Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom." (2Sol 2,15)
"Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas." (2Sol 3,6)

Takav primjer nastavka Apostolske predaje je i nauk Katoličke Crkve. Biblija dakle jasno kaže da zadržimo predaju i tradiciju koja je od Boga i Apostola, a osudimo ljudske običaje i predaje (koje su opisane u Mt 15,2-9, Mk 7,3-13, Tit 1,14).